Articles

Zkušební přístup do ProQuest One Academic

Do 15. 3. 2019 je zajištěn zkušební přístup do multioborové databáze ProQuest One Academic.


Tento nový produkt je sdružen ze čtyř e-zdrojů.

   
ProQuest Central - Kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu.


Academic Complete Ebooks - Multioborová kolekce více než 155 000 monografií


Academic Video Online - přes 66 000 odborných videí ze všech oborů


ProQuest Dissertations & Theses Global - přes 4,7 mil. doktorandských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů

 

Přístup je dostupný z této webové adresy:
https://trials.proquest.com/access?token=JDJQF7SDR60S7KY9VCHU

 

 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum