Evropské dokumentační středisko

europe

 

Evropské dokumentační středisko (EDS) zahájilo svou činnost 2. ledna 2006 při Fakultě sociálně ekonomické. EDS je součástí sítě středisek European Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích. EDS byl udělen statut EDC (European Documentation Center), díky čemuž poskytuje Evropská unie středisku vybrané publikace a časopisy zdarma. Cílem EDS je informativně podporovat výzkum, vzdělání a studium otázek evropské integrace na UJEP.

 

Všem čtenářům - pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti – poskytuje EDS zejména krátkodobé výpůjčky knihovního fondu z Evropské unie (cizojazyčné publikace, časopisy, working papers, CD).

 

Přehled dokumentů EDS

Aktuality

 

Elektronické publikace:

Konsolidované znění Lisabonské smlouvy (Úřední věstník Evropské unie, 9.5.2008)

 

Odkazy:

Informační zdroje o Evropské unii

Europe direct - Česká republika (Oficiální informace o Evropské unii, Jiné mezinárodní organizace v ČR, Informační sítě Evropské komise, Webové stránky o Evropské unii, Evropská témata)

EU Bookshop (On-line knihkupectví a archiv publikací z evropských institucí - publikace je možné objednat ZDARMA)

UNData - statistické záznamy o členských státech OSN

EUROSTAT - statistický úřad EU

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum