Rakouská knihovna

Rakouská knihovnaÖsterreich-Bibliothek aktualitykatalogrk1 Periodikaarchivrk

Rakouská knihovna (RK) v Ústí nad Labem byla otevřena 3. dubna 2014 zemským hejtmanem a starostou města Vídně dr. Michaelem Häuplem. Prostorově a organizačně je součástí Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a obsahuje více než 3.200 svazků (viz online katalog). Rakouská knihovna nabízí všem čtenářům – pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i zájemcům o Rakousko z řad široké veřejnosti – nejen literaturu rakouských spisovatelů, ale i literaturu z oblasti dějin, reálií, politiky, sociologie, ekonomie, filozofie, psychologie, umění (architektury, hudby, výtvarného umění), gender studies aj. Zvláštní oddělení je věnováno hlavnímu městu Vídeň. Všechny publikace, mezi nimiž jsou i vybrané české překlady, jsou k dispozici k zapůjčení v přehledně členěném volném výběru.

Rakouská knihovna, kterou katedra germanistiky FF UJEP od svého založení v r. 1990 budovala ve spolupráci s rakouskými institucemi, byla zřízena za finanční podpory Rakousko-české společnosti ve Vídni, pražské pobočky rakouské pojišťovny UNIQA, a. s. a Magistrátu města Vídně. Je součástí mezinárodní sítě rakouských knihoven Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničních věcí ve Vídni (Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres) a v České republice úzce spolupracuje s Rakouským kulturním fórem v Praze.

Rakouská knihovna nabízí široké veřejnosti nejen rakouskou literaturu a literaturu o Rakousku, ale pořádá pravidelně také kulturní akce jako např. autorská čtení, přednášky, výstavy nebo filmové večery (viz Aktuality). Jejím cílem je, jak prostřednictvím svého knižního fondu tak i na základě dalších svých aktivit, podporovat cíleně a dlouhodobě výzkum a vzdělávání v oblasti otázek souvisejících s Rakouskem a zároveň zprostředkovávat rakouskou kulturu v severočeském regionu a prohlubovat tak vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Adresa:
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně
Rakouská knihovna
Pasteurova 5
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vědecký garant:
doc. Mgr. Renata Cornejo,Ph.D
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 47528 6489

Knihovník:
Mgr. Roman Opat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 47528 6035

Knižní fond RK je průběžně aktualizován. Své návrhy na nákup nových knih můžete zasílat knihovníkovi RK na emailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Výroční zprávy

2014
2015
2016
2017


Odkazy:

Kultura:

Program Rakouského kulturního fóra v Praze
Alte Schmiede in Wien
Pražský literární dům autorů německého jazyka

Rešerše:

Bibliotheksnachrichten (Rezensionen online open) – volně přístupné recenze online k beletrii, literatuře faktu, dětské literatuře a dalším literárním žánrům
IZA (Innsbrucker Zeitungsarchiv online) – databanka recenzí k německojazyčné a cizojazyčné literatuře v denním tisku
Katalog Rakouské národní knihovny
Literaturhaus Wien

Tisk:

Volltext (Zeitung für Literatur) – Vídeňské literární noviny, zaměřené na současnou literaturu všech žánrů (předtisky, úryvky literárních děl a z nových knih, rozhovory s autory, reportáže, literární kritiky, autorské portréty)
Zeitschrift Profil online – časopis o aktuálním politickém, kulturním a společenském dění v Rakousku

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum