CEPRONIV

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV bylo založeno při Katedře germanistiky FF UJEP v roce 2017 a jeho hlavním cílem je podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek německého jazyka v severočeském regionu formou seminářů, workshopů, prezentací nových učebnic a dalších aktivit.

Jeho součástí je specializovaná a moderně vybavená metodicko-didaktická knihovna, zaměřená na podporu praktické výuky německého jazyka. Vedle odborných publikací z oblasti didaktiky a metodiky či k rozvíjení jazykových kompetencí je zde postupně budována i sbírka aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů.

Knižní fond se nachází ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP v těsném sousedství Rakouské knihovny, je pro veřejnost volně přístupný v běžné otevírací době, s možností absenční a v rámci ČR i meziknihovní výpůjčky a také přes vlastní online-katalog. Knihovna mj. nabízí službu skenování zdarma.

Otevírací doba:
Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 20:00
Pátek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Nenašli jste, co potřebujete? Tipy a doporučení na pořízení odborných publikací, učebnic či konkrétních výukových materiálů jsou vítány a můžete nám je průběžně zasílat prostřednictvím emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Vaše návrhy na doplnění knihovny se pokusíme v rámci aktuálních možností zohlednit. 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum