SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ RAKOUSKÉ KNIHOVNY

fhdknihovna12 3RAKOUSKÁ KNIHOVNA BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA 3. 4. 2014 V PROSTORÁCH VK UJEP ZA PŘÍTOMNOSTI VÍDEŇSKÉHO STAROSTY

Význam slavnostního otevření Rakouské knihovny na UJEP byl umocněn přítomností vysoce postavených představitelů Rakouské republiky a zejména pak návštěvou zemského hejtmana a starosty města Vídně Dr. Michaela Häupla, který je zároveň předsedou Rakousko-české společnosti ve Vídni. Díky knižnímu daru této společnosti ve výši 20 tis. eur a finanční podpoře pražské pobočky rakouské pojišťovny UNIQA ve výši 100 tis. Kč se mohl zrealizovat dlouhodobý záměr zdejší katedry germanistiky. Zřízení Rakouské knihovny v Ústí nad Labem bylo stvrzeno slavnostním podpisem dohody mezi Mag. Martinem Hojnim, zástupcem vedoucího mise diplomatického zastoupení Rakouské republiky v Praze, a prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Za rakouskou stranu se slavnostního aktu zúčastnili dále Mag. Christian Brunmayr, vedoucí odděleni pro realizaci kulturních a vědeckých akcí v zahraničí při BMEIA,Mag. Natascha Grilj, kulturní rada Rakouského velvyslanectví a ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze, Michal Polák, tajemník starosty města Vídeň a PhDr. Václav Maidl, knihovník Rakouské knihovny v Praze.

Za českou stranu přijali pozvání významní představitelé kraje, města a univerzity: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Miroslav Král, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, společně s rektorem i prorektoři univerzity, PhDr. Ivo Brožek, ředitel Vědecké knihovny UJEP, doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., děkan Filozofické fakulty, doc. PhDr. Kristína Kaiserová, CSs., ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií FF a v neposlední řade doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky a iniciátorka celé akce. Nechyběl ani jeden z hlavních sponzorů, generální ředitel společnosti UNIQA Martin Žáček.

Vznikem Rakouské knihovny v Ústí nad Labem se zařadila UJEP a tím i město Ústí nad Labem do pres­tižní mezinárodní sítě Rakouských knihoven, které jsou zřizovány a podporovány Spolkovým minis­terstvem pro Evropu, integraci a zahraniční věci ve Vídni (BMEIA). Předpokladem pro udělení tohoto statutu je jednak kvalitní vědecké zázemí, které garantuje katedra germanistiky FF UJEP, a jednak základní fond literatury vzta­hující se k Rakousku a přístupný široké veřejnosti.

Kořeny tohoto knižního fondu sahají již do první poloviny 90. let minulého století, kdy se katedra germanistiky při ústecké univerzitě začala v oblasti literatury intenzivně věnovat právě rakouské literatuře, která je v současné době jedním z jejich významných výzkumných těžišť. V této oblasti katedra germanistiky nejen výrazně vědecky publikuje, ale již řadu let také úspěšně rozvíjí své kontakty s Univerzitou Vídeň, a to v rámci společných projektů, konferencí či publikací.

Je pro naši univerzitu i město Ústí nad Labem obrovskou ctí, že nás navštíví představitel jedné z nevýznamnějších evropských metropolí, vídeňský starosta Dr. Michael Häupl, neboť jeho přítomnost na podobných akcích rozhodně není obvyklá. Jak založení Rakouské knihovny, tak tato vzácná návštěva jsou výsledkem dlouholetého působení naší katedry germanistiky na poli česko-rakouských vztahů“, uvedla vedoucí katedry germanistiky FF UJEP doc. Renata Cornejo, jedna z hybných osobností úspěchu, kterým založení Rakouské knihovny v Ústí nad Labem a zároveň na UJEP bezesporu je.

Ku příležitosti slavnostního aktu otevření RK byla zahájena 2. 4. úvodní přednáškou PhDr. Jany Hodurové v prostorách Vědecké knihovny výstava o životě a díle významné rakouské myslitelky, spisovatelky a nositelky Nobelovy Ceny za mír Berty Suttnerové pod názvem „Život pro mír“. V den otevření RK se pak konaly dvě historicky zaměřené přednášky věnované  městu Vídni z pohledu česko-rakouského sounažívání a vzájemných vztahů v průběhu minulých století (Jan Brabenec a prof. Dr. Ferdinand Opll) a autorské čtení rakousko-českého spisovatele žijícího ve Vídni, Michaela Stavariče.

Věříme, že nová Rakouská knihovna přispěje mimo jiné i k prohloubení zájmu o našeho jižního souseda, se kterým nás pojí mnoho jak z hlediska historického, tak i kulturního.

Fotogalerie

Další informace a reakce médií naleznete na následujících odkazech:

Program ČJ / DE Ústecký deník 4.4.2014
Proslov Mag. Brunmayra (DE) MF Dnes 3.4.2014
Proslov doc. Cornejo (DE) Web Ústeckého kraje
TV regionální vysílání 7.4.2014 Zpravodaj 1/2 2014, str. 59-62
Radio Sever 28.3.2014 Zpravodaj 3-2014, str. 22-26
MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum